Fortrolighedspolitik

Når der foretages et køb på vores webshop, registrerer vi dig som kunde. De oplysninger, som registreres er følgende: Navn, adresse, e-mail samt telefonnummer. Disse oplysninger anvendes til at kunne levere produktet til dig. Der registreres ikke yderligere oplysninger, og der videregives ikke oplysninger til tredjemand.